Broedeieren

Alles begint bij het ei. Goede broedeieren zijn een garantie voor een goede kweek. Deze veronderstellen dat de ouderdieren een evenwichtige voeding met voldoende vitamines en mineralen krijgen toegediend. Indien u niet over kwaliteitsdieren beschikt en U wenst die te hebben, schaf dan eerst, ofwel deze dieren, ofwel broedeieren van deze dieren aan. Dieren die de vereiste kenmerken van een kwaliteitsdier niet beschikken zullen die ook niet doorgeven aan de kuikens.

Goede bevruchting
Een haan met vier a vijf hennen is de ideale samenstelling voor een foktoom. (groep kippen bestaande uit een haan en enkele hennen). Ze worden gehouden met het oog op het verderfokken. Op die manier zal U een goede bevruchting van uw broedeieren bekomen.

Broedeieren moeten proper zijn
Vuile eieren brengen ziektekiemen mee. Om dit te voorkomen raden wij U aan in de legnesten voldoende propere houtkrullen, hooi of stro te plaatsen en deze regelmatig te verversen. Voeg hieraan ook wat tabaksstelen of bladeren toe. Het is een hulpmiddel tegen luizen. Was nooit eieren! Er zit namelijk een natuurlijke waslaag op het ei. Deze laag of vliesje noemt men de CUTICULA. Bij het wassen gaat die eraf. Op die manier hebben de bacteriën al een hindernis minder om door de eierschaal heen te dringen. Zelfs eieren die bestemd zijn voor consumptie bederven sneller wanneer je ze na het wassen niet in de ijskast zet! Indien je toch het vuil van je broedeieren wil verwijderen, gebruik dan een aardappelmesje.

De vorm van het broedei
De vorm van het broedei is zonder meer van belang. Best kan je broeden met eieren van gemiddelde afmetingen. Denk niet met grote eieren grote kuikens, kleine eieren kleine kuikens. Onderzoekingen op het gebied van de broeduitkomsten hebben aangetoond dat zowel te grote als te kleine eieren minder goed uitkomen, en dit, omwille van het feit dat de verhouding dooier/eiwit ongunstig is. Toch wil ik nog even vertellen dat de kleur van de eischaal van geen betekenis heeft voor het al dan niet uitkomen. Misvormde eieren zijn te vermijden. Wij spreken hier van eieren met zogenaamde zandkoppen, eieren met dikke ringen, scheurtjes of barstjes, waarvan de dooier niet centraal ligt, of indien er zich vreemde voorwerpen zoals bloedklontertjes e.d. in bevinden. Deze laatste soorten kan je gemakkelijk uitsorteren.

Bewaring van de broedeieren
De ideale temperatuur voor bewaring van broedeieren is 12° tot 15° Celsius en een relatieve vochtigheid van ongeveer 70 percent. Dus niet in de koelkast bewaren! Broedeieren van Mechelsen kunnen ongeveer veertien dagen bewaard worden. Indien ze langer dan zeven dagen bewaard worden is het best ze twee tot driemaal per dag 180 graden te draaien.

Aantal legnesten en het verzamelen van broedeieren
Per vijf hennen voorzien we minimum een, liefst twee legnesten. Op het moment dat het ei gelegd wordt heeft het een temperatuur van 41° Celsius ( 105° Fahrenheit) namelijk de lichaamstemperatuur van de kip. Dit is de temperatuur waarbij de embryonale ontwikkeling tot stilstand komt. Indien broedeieren na het leggen boven de 27° Celsius blijven, gaat de kiemontwikkeling door en krijgen wij overontwikkelde kiemen die later bij afkoeling sterven. Te snelle afkoeling is ook niet goed, daar men dan vertraagde ontwikkeling krijgt met als gevolg zwakke kiemen die ook afsterven. Broedeieren die traag afkoelen krijgen sterke kiemschijven die sterk genoeg zijn om opslag en vervoer goed te doorstaan.

Terug naar Fokken