Wormen

Kippen die buiten in een ren lopen en af en toe een vliegje vangen of een regenworm uit de grond oppikken, kunnen een worminfektie opdoen. De wormen waar het hier om gaat zijn spoel-, draad-, haar-, maag-, en lintwormen. Komt slechts een klein aantal van één van deze wormen bij de kip voor, dan zal dat de gezondheid van de vogel nauwelijks schaden. Worden de aantallen groter, dan zullen de kippen vermageren, slecht gaan eten, minder eieren leggen en, wanneer men er niets tegen onderneemt vaak ook sterven. Vooral jonge dieren zijn gevoelig voor een worminfektie.Gaat U voor de eerste keer op een stukje grond kippen houden, dan is het niet nodig preventief de dieren met een wormkuur te behandelen. Worden er langer kippen gehouden of is bekend dat er zich wormeieren in het hok bevinden, dan is het verstandig de jonge dieren regelmatig te ontwormen. De manier van ontwormen hangt af van het produkt en de voorschriften terzake. Bepaalde produkten (Flubenol) worden toegediend via het eten (best in meel) en andere (Banminth) langs het drinkwater. Deze medicijnen zijn verkrijgbaar bij de apotheker of bij de dierenarts.

tekst: uit de brochure "Het Mechels Hoen in de praktijk"

Terug naar Ziekten