Het Hok

De plaats, grootte en vorm van het hok
Kippen zijn dieren die normaal in het struikgewas leven. Zoek daarom een beschut plekje in de tuin waar af en toe de zon kan doordringen. Een kippenhok dat in de tuin wordt neergezet, dient eigenlijk uit een buitenren en een nachthok te bestaan.

De buitenren kan bovenaan open zijn of met gaas overspannen. Een voordeel van het laatste is dat er geen andere vogels, als mussen en spreeuwen, in het hok kunnen komen. Houdt daarnaast rekening met het feit dat een kip minimaal een vierkante meter oppervlak aan ruimte dient te hebben (voor krielen is de norm twee kippen per vierkante meter). Voor tien kippen moet dus een hok van minimaal tien vierkante meter gemaakt worden.

Bent u van plan een groot hok te bouwen, dan is het verstandig eerst kontakt met de gemeente op te nemen om informatie in te winnen omtrent allerlei verordeningen die van toepassing zijn op de bouw van dat soort hokken.

Het belangrijkste is dat in de wanden van het nachthok geen kieren of naden zitten, zodat het asoluut tochtvrij is. Zorg daarnaast voor een hok dat aan de buitenkant afgesloten is. Hierdoor krijgen dieren, die voor onrust in het hok kunnen zorgen, geen kans. Daarnaast zijn de kippen in een afsluitbaar nachthok beter te vangen. Zorg er bovendien voor dat de vensters geplaatst worden aan die kant waar 's zomers de zon opkomt en/of daar waar de zon het minst greep krijgt naarmate de dag vordert. Op die manier vermindert u s zomers bij hevige zonnestralen drukkende warmte in het hok.

De binnenkant
Om het hout van het hok te beschermen is het verstandig de binnenkant te schilderen. Daardoor worden ook allerlei gaten en kieren in het hok gedicht, waardoor tocht geen kans krijgt. Ten tweede worden er door bepaalde verfsoorten allerlei parasieten gedood. Het is beter geen carbolineum te gebruiken. Het doodt wel parasieten, maar de kippen kunnen er niet tegen. Een hok dat met carbolineum is behandeld, moet minstens enkele maanden leeg staan alvorens de kippen erin kunnen. Het beste kan de binnenkant van het nachthok beschilderd worden met gewone witkalk deze dicht alle kieren en eventuele parasieten kunnen zich niet nestelen omdat de kalk ze uitdroogt.

Een bijkomstigheid is dat de witte kleur een fris en helder uiterlijk aan het nachthok geeft.

De bodem
De bodem van het kippenhok kan het beste uit beton bestaan. Deze bodem is veel beter schoon te maken dan een gewone grondbodem omdat de ontlasting zich niet met de ondergrond kan vermengen. Stort de bodem van het hok in een keer vol met beton en maak op deze betonplaat het hok. Op deze betonbodem kan vervolgens een laag strooisel aangebracht worden. Goed strooisel bestaat uit een dikke laag houtschaafsel (15 a 20 cm) eventueel aangevuld met dennennaalden. Deze laatste hebben als doel ongedierte zoveel mogelijk buiten te houden. In een hok met een dergelijke bodem zullen vooral darmparasieten vrijwel geen kans krijgen. Als de kippen om de een of andere reden niet naar buiten kunnen, bijvoorbeeld door de slechte weersomstandigheden, is het verstandig een of enkele bakken (droog) zand in het hok te plaatsen zodat de kippen hun zandbad kunnen nemen. Dit komt het welzijn van de kippen zeer ten goede.

Het legnest
De legnesten worden bij voorkeur in een stil en donker deel van het nachthok gemaakt. Om het u gemakkelijk te maken, dienen de legnesten zich aan de buitenkant van het nachthok te bevinden en tevens van buitenaf goed toegankelijk te zijn. De eieren zijn op die manier makkelijk te rapen. Zorg er ook oor dat de legnesten absoluut tochtvrij gemaakt zijn. Om zoveel mogelijk bodemruimte in het nachthok te sparen, kunnen de legnesten zo'n 30 cm boven de grond aan de wand bevestigd worden. Zorg in dat geval voor een trappetje naar de legnesten of voor een springplank zodat de kippen makkelijk in het nest kunnen komen. Voor een Mechelse Koekoek is een legnest van 50 cm lang, 50 cm breed en 60 cm hoog groot genoeg. De voorkant bestaat uit een plankje dat ongeveer 10 cm hoog is. Dat zorgt ervoor dat de eieren er niet uitrollen en dat de kip daarnaast wel gemakkelijk in het legnest kan stappen. Ga er van uit dat er een legnest per twee tot drie kippen aanwezig moet zijn. Ook de legnesten worden aan de binnenkant met witkalk behandeld.

Nestmateriaal in de legnest
Het is belangrijk een goed legnest te maken dat de hen aantrekt om er op te gaan zitten, en dat om bovendien te voorkomen dat de kippen hun eieren niet op allerlei plaatsen in het nachthok gaan leggen. Daarom is het belangrijk om reeds vooraf in het legnest alvast een begin van een nestje te maken. Doe dat met een dikke laag tabaksstelen en schavelingen, daar kunnen de eieren goed in wegzakken. De samenstelling van dit nestmateriaal zorgt ervoor dat de schaal van later bijgelegde eieren niet wordt gekwetst. Om de hennen te stimuleren in het begin wordt gebruik gemaakt van stenen of plastieken namaakeieren. Vaak worden deze laatste ook aangewend als hulpmiddel bij het eierenpikken. Ook al lijken alle nesten er gelijk uit te zien, toch zullen veel hennen een uitgesproken voorkeur voor een nest hebben en daarin worden dan ook de meeste eieren gelegd. Als de rust in het hok niet wordt verstoord, is er geen reden dit gedrag te beïnvloeden.

  

De zitstokken
Kippen "slapen" op hun zitstokken. Om te zorgen dat de dieren goed hun evenwicht kunnen bewaren, moeten de zitstokken van houtkeepers worden gemaakt. Voor een Mechelse zijn de stokken ongeveer 6 cm breed, voor krielkippen volstaat 3 cm. De scherpe randen van de zitstokken worden rond gevijld zodat de kippen makkelijk hun nagels om de stokken kunnen slaan. Bij voorkeur worden de zitstokken tegenover de legnesten geplaatst zodat de afstand tussen beide zo groot mogelijk is. Zorg dat er zoveel ruimte op de zitstokken is dat iedere kip makkelijk kan zitten. Is het nodig meer zitstokken in het nachthok aan te brengen, plaats deze dan op verschillende hoogten, maar nooit boven elkaar. De kippen op de bovenste zitstok zouden hun ontlasting in dat laatste geval laten vallen op de kippen op de onderste stok. Daarnaast moet er minimaal een afstand van 40 tot 50 cm tussen de achterwand en de zitstokken zijn om te voorkomen dat de staartveren langs de wand schuren en daardoor afslijten of afbreken.

Mestplanken
Hygiëne is heel belangrijk in een kippenhok en daarom moet alles er op gericht zijn het hok zo proper mogelijk te houden. Een hulpmiddel daarbij is mestplanken aanbrengen. Zo'n 25 cm onder iedere zitstok wordt in het nachthok een plank van ongeveer 50 a 60 cm breed geplaatst waar de ontlasting van de kippen op valt. Op deze manier wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de ontlasting op de grond valt en zich vermengt met de bodembedekking. Laat de mestplanken iets schuin aflopen zodat de kippen de nacht niet op deze mestplanken kunnen doorbengen. Het is verstandig om op de mestplanken wat zand te strooien zodat de kippenmest er later makkelijk kan worden afgehaald. Het beste is planken te gebruiken die uit een stuk bestaan en niet die welke uit schrootjes zijn samengesteld. In de kieren van deze planken kan de kippenmest zich namelijk ophopen hetgeen de hygiëne niet ten goede komt.

De drinkbak
Allereerst moet een drinkbak stevig en voldoende zwaar zijn. Kippen willen nog wel eens op hun drinkbak gaan staan of er per ongeluk tegenaan lopen. Plaats de drinkbak op een hoogte (grote betonblok bijvoorbeeld) zodat er zo weinig mogelijk schafeling en/of stof in het water terechtkomt. Daarnaast dient de drinkbak voldoende groot te zijn zodat alle kippen aan hun trekken kunnen komen. Een regel die daarbij van dienst kan zijn is dat er per kip steeds ongeveer een liter water in de drinkbak moet voorradig zijn. Heeft u veel kippen, dan is het verstandig meerdere drinkbakken te voorzien. Een goede drinkbak bestaat uit een schotel met in het midden een waterreservoir. Dit reservoir kan verschillende vormen hebben. In zaken voor doe-het-zelvers en in shops voor land- en tuinbouw zijn ze in allerlei maten en vormen te koop.

     

De eetbak
De voerbak moet stevig en redelijk zwaar zijn en bij voorkeur op een verhoog worden geplaatst. Kippen gaan als ze de kans krijgen midden in het voer krabben, scharrelen en zich ontlasten. wat niet bevorderlijk is voor de hygiëne. Er zijn verschillende soorten voerbakken in de handel, bijvoorbeeld met een deksel of een iets langere voerbak met draaibare stok bovenaan. De een is niet beter dan de ander, het enige waarop gelet moet worden is dat de kippen onmogelijk in het voer kunnen gaan staan. Zorg voor een voerbak die voldoende groot is zodat alle kippen een plaatsje kunnen vinden. De regel die hierbij van dienst kan zijn, is dat er per Mechelse ongeveer 30 a 40 cm voerbak beschikbaar moet zijn. Bovendien moet hij langs weerskanten bereikbaar zijn. Met wat fantasie is een goede eetbak eveneens zelf te vervaardigen. Het nodige materiaal zijn wat hout, spijkers, een hamer en eventueel een trektang