Voetzwelling

Voetzwelling, een groot ongemak dat onze hoenders wel eens kan overkomen. Vaak het gevolg van opgelopen verwondingen die nadien ontsteken. Slaapstokken met te geringe omvang of scherpe kanten kunnen oorzaak zijn van kleine verwondingen De liefhebber weet meestal geen raad met deze kwaal en het eindigt vaak bij het slachten van het verzwakte dier. Meestal merken wij dit euvel op wanneer het hoen zich hinkend verplaatst en bij stilstaan, vooral bij zware rassen, ziïh vaak tegen de grond aanlegt. Door de pijnlijke druk ten gevolge van de toenemende zwelling in de poot, zal het hoen steeds minder de poot gaan belasten, vandaar het hinken en de neerliggende houding van het dier. Het hoen lijdt duidelijk en dringend is hier verzorging nodig.

tekst: uit de brochure "Het Mechels Hoen in de praktijk"

Terug naar Ziekten