Verlamming of zenuwtrekken bij kuikens

Ingeval de trilziekte de kop opsteekt, liggen de kuikens verlamd op de bodem van het hok. Enkelen onder hen trillen. Herstel treedt meestal niet meer op. Ook pseudo-vogelpest en vergiftigingen kunnen verlammingsverschijnselen veroorzaken. De dolle kuikenziekte wordt veroorzaakt door gebrek aan vitamine E. Ook erfelijke gebreken kunnen tot evenwichtsstoornissen leiden.
In al deze gevallen moet het kuiken in een warme omgeving gebracht worden. Ook moet er worden gecontroleerd of de dieren nog drinken. Kunnen ze geen vocht meer opnemen, dan dient er vocht in het bekje gedruppeld te worden. Ook als dat niet meer helpt, is het best dat de dieren uit hun lijden verlost worden.

tekst: uit de brochure "Het Mechels Hoen in de praktijk"

Terug naar Ziekten