Plotselinge dood

Oorzaken kunnen zijn : een infectieziekte die plotseling de kop opsteekt, de voeding bevatte giftige stoffen, de kip is gestorven van ouderdom of andere niet gekende oorzaken. De te verrichten werkzaamheden ingeval van plotselinge dood zijn de volgende : Het kadaver moet zo vlug mogelijk verwijderd worden. Het dode dier moet zo vlug mogelijk onderzocht worden door de veearts zodat de doodsoorzaak kan worden vastgesteld en eventueel een behandeling kan worden ingesteld opdat de andere kippen niet door dezelfde oorzaak sterven.

tekst: uit de brochure "Het Mechels Hoen in de praktijk"

Terug naar Ziekten