Marekse

Hiertegen kan enkel preventief opgetreden worden door ééndagskuikens zelf te enten of te laten enten. In de hobbyfokkerij zijn er zowel voor- als tegenstanders van deze enting. Deze enting is wettelijk gezien, noch verplicht, noch verboden. Voor wie de besmetting in zijn hok krijgt is dit een regelrechte ramp. Voor praktisch honderd percent van de dieren loopt dit fataal af. In een paar gevallen zullen er slechts enkele overblijven. Men kan dan stellen dat deze dieren immuun geworden zijn tegen het virus, want Marek is een virale ziekte.

Marek veruitwendigt zich pas tegen de legrijpheid van de dieren, wat de zaak des te erger maakt. Wie de mogelijkheid heeft zijn dieren te laten enten voorkomt daarmee een zeer ernstig risico. Er zijn ons echter geen dierenartsen bekend die deze enting uitvoeren. Eventueel kan men terecht bij een broederij of bij een vereniging die entingen organiseert voor haar leden.

Zelf enten komt vrij duur uit gezien de in de handel verkochte vaccins afgestemd zijn op de bedrijfspluimveehouderij en slechts in grote doses verkocht worden. Het vaccin kan na gebruik niet bewaard worden, waardoor het toch vrij duur uitvalt als men er maar enkele kuikens mee kan enten. Wie zelf wil enten schaft zich best een speciale spuit aan om de entstof toe te dienen.

tekst: uit de brochure "Het Mechels Hoen in de praktijk"

Terug naar Ziekten