Coccidiose

Coccidiose is een infektieziekte die veroorzaakt wordt door eencellige diertjes, coccidiën genaamd (voornamelijk de Eimeriasoorten). De coccidiën tasten de darmen aan van vooral jonge dieren met als gevolg dat er diarree ontstaat, bloed en slijm voorkomt in de uitwerpselen. De dieren worden loom en lusteloos. De kopversierselen verbleken. De eiproduktie bij dieren aan de leg gaat stelselmatig achteruit of valt gewoon stil. Bij een laattijdig ingrijpen van de fokker sterven de dieren. Deze ziekte is wereldwijd verspreid en komt veelal voor in de commerciële pluimveehouderij. De sportfokker doet er goed aan preventief in te grijpen en zodra hij bepaalde symptonen van deze ziekte opmerkt de nodige geneesmiddelen te verstrekken. Een heel gamma van produkten kan bij de apotheker of dierenarts verkregen worden. Een zeer afdoend middel is BAYCOX, doch toe te dienen vogens de voorschriften. Naast het dier zelf moet ook het hok gereinigd worden. Gezien de aard van de ziektekiemen die zeer sterk zijn, moet maar een gepast middel gezocht worden. Alleen ammoniak, in een oplossing met een concentratie van meer dan 5, is in staat de coccidiën te doden. Meerdere schoonmaakbeurten met dit produkt verlossen je wellicht van dit probleem.

tekst: uit de brochure "Het Mechels Hoen in de praktijk"

Terug naar Ziekten