Kan een kip vliegen ?

Kippen blijven het liefst op de grond waar ze al scharrelend hun kostje bij elkaar zoeken. Ze kunnen echter wel degelijk vliegen. Voor de zware rassen is dit nog weleens een probleem, maar de lichte en middelzware kunnen zonder problemen een bepaalde afstand afleggen. Daarmee moet bij het maken van het hok dan ook rekening worden gehouden. Bij bepaalde rassen is het zelfs nodig het hele buitenhok met gaas te overspannen. Een andere mogelijkheid is, zoals vaak bij kippen die los op het erf lopen gebeurt, de vleugels te kortwieken. Bij het kortwieken worden de buitenste veren voor een belangrijk deel afgeknipt zodat de vleugel zich niet meer tegen de lucht kan afzetten en de kip dus niet meer kan vliegen. De kippen blijven dan dicht bij huis en verdwalen vrijwel nooit meer. Het kortwieken, in tegenstelling tot het leeuwieken, doet geen pijn omdat de veren geen zenuw- of bloedvoorziening hebben. Het is te vergelijken met het knippen van de nagels bij de mens. Bij het leeuwieken, dat bij de kippen in de bio-industrie wordt toegepast, wordt het buitenste levende deel van de vleugel bij het jonge kuiken afgeknipt of afgebrand. Eigenlijk is dat niets meer dan dierenmishandeling.

Terug naar FAQ