Hebben kippen natuurlijke vijanden ?

Kippen die in de tuin loslopen hebben een zekere angst voor de kat, ratten, hermelijnen enzovoort, maar een goede haan houdt deze dieren wel op afstand. Dit is anders wanneer er kuikens zijn. Deze uiterst kwetsbare diertjes zijn een makkelijke prooi voor eksters, torenvalken, bunzingen, hermelijnen en ratten. Daarom is het vast aan te raden de kuikens 's nachts binnen te houden. Wanneer er natuurlijke vijanden in de buurt zijn, is het beter de kuikens binnen te houden in een goed afgesloten ruimte. Als de kat met een gulzig oog naar de kuikens loopt te loeren, is er een afdoende middel om haar en/of hem dat af te leren. Neem de kat en plaats ze op klaarlichte dag, wanneer de haan en de hen met hun kuikens buiten rondscharrelen, in hun midden. De hen alsook de haan zullen zich zonder enige twijfel op de kat storten die als een speer het hazepad zal kiezen. Eén zodanige behandeling is normaal gezien meer dan voloende.

Terug naar FAQ