Hoe moet men kippen vasthouden ?

Wanneer men een kip oppakt om het dier te verzorgen of om het geneesmiddelen toe te dienen gebeurt dat best bij valavond. Het is dan schemerig en de dieren zijn dan doorgaans rustiger. Men moet in acht nemen dat de kippen in het hok op hun zitstokken zitten alsook het feit dat er niet teveel vluchtruimte is. Neem de kip in een snelle beweging van de stok of van de grond op en ga er zeker niet te lang achter aanjagen. In bepaalde handboekjes staat dikwijls te lezen dat het verkeerd is kippen met de vleugels op te pakken, maar de reden waarom dat verkeerd is staat er nooit bij. Allerlei vreemde grepen worden dan toegepast om de kip vast te houden. Er is maar een klein beetje begrip van kippen nodig om te kunnen zien dat deze aangeprezen methoden niet werken. Een vogel die vliegt hangt aan zijn vleugels. Daarom worden kippen bij voorkeur aan de basis van hun vleugels vastgehouden. Pak daartoe met een hand de twee vleugels zo dicht mogelijk bij de romp van de kip vast en steek een of twee vingers tussen de vleugels om kwetsuren van de gewrichten te voorkomen. Vervolgens kan de andere hand de kip ondersteunen, hetgeen vooral bij zware rassen van belang is, zodat niet het gehele gewicht door de vleugels wordt gedragen. Op deze manier is de kip volkomen gefixeerd en zijn allerlei handelingen mogelijk.

Terug naar FAQ