Hoe verloopt de rui bij de kip ?

De wisseling van het verenkleed heet rui. Voor het begin van de rui zijn allerlei omgevingsfactoren, zoals daglengte en temperatuur, van belang. Bij de kip begint de rui in het midden van de zomer. De kip laat in deze periode achter elkaar bepaalde veren vallen. Op de open gevallen plaatsen ontwikkelen zich nieuwe veren zodat een geheel nieuw verenkleed voor de winter ontstaat. In deze periode treedt de zogenaamde volledige rui op die ongeveer 6 tot 8 weken duurt. Tijdens de rui leggen de kippen weinig of geen eieren. De kleur van de kam, oorlellen en poten wordt anders en de kip toont minder mooi. De tijd van de rui is er één van stress voor de kip en daarom dient er extra aandacht worden besteed aan voeding en verzorging. Na de rui komt de kip dan weer snel aan de leg. Naast de volledige rui komt ook de nekrui voor. In dat geval wisselt de kip alleen de kop- en nekveren. Ze komt voor na iedere abnormale situatie, bijvoorbeeld een verhuizing of een plotselinge verandering in het rantsoen en duurt enkele weken. Tijdens de nekrui blijven de kippen wel eieren leggen, al is dat meestaliets minder.

Terug naar FAQ