Kan het zijn dat een kip 2 soorten mest maakt?

Dit is inderdaad het geval. Op de plaats waar de dunne darm overgaat in de endeldarm monden ook 2 blinde darmen in de darm uit. De 2 blinde darmen spelen een rol in de vertering van ruwe vezels. Dat gebeurt door bacteriƫn en eencelligen die in de darm aanwezig zijn. Het zijn vooral de fijnere delen die in de blinde darm terechtkomen. De restvan het grotendeels verteerde voedsel, gaat rechtstreeks naarde endeldarm. Enkele keren per dag wordt de endeldarm geleegd. Deze mest is groen van kleur en op de mest zit een witte kop van de neergeslagen urinezouten. Eens in de 7 tot 10 keer dat de endeldarm geleegd wordt, wordt ook de blindedarm geleegd. Dit is een onafhankelijk proces. De mest is licht tot donkerbruin van kleur, heeft geen witte kop en is dunner van structuur. Een andere en dunnere ontlasting in het hok betekent dus niet altijd dat er sprake is van diarree.

Terug naar FAQ