Hoeveel luchtzakken heeft een kip ?

Een kip heeft 11 luchtzakken. Dat zijn de halsluchtzakken, de sleutelbeenluchtzak, de vleugelluchtzakken, de voorste en achterste borstluchtzakken en de buikluchtzakken. De luchtzakken zijn verbonden met de longen en dienen als hulpmiddel om bij grote arbeid een extra hoeveelheid lucht door de longen te kunnen pompen. De lucht uit de luchtzakken, waar nog veel zuurstof in zit, passeert namelijk bij de uitademing de longen zodat er ook bij de uitademing zuurstofrijke lucht door de longen stroomt. De luchtzakken hebben niet alleen een functie bij de ademhaling, maar zijn ook van belang voor de regularisatie van de lichaamstemperatuur en voor het opvangen van schokken. Het zijn als het ware ballonnen die op diverse plaatsen in de kip aanwezig zijn. Daarnaast zorgen zij er voor dat de kip een laag soortelijk gewicht heeft waardoor het dier beter kan vliegen. Deze luchtzakken komen bij vrijwel alle vogelsoorten voor

Terug naar FAQ