Wat is inteelt ?

Inteelt is het paren van individuen die nauw aan elkaar verwant zijn, zoals vader met dochters of zusters met broers. In de kippenhouderij is er zowel bij de stammenteelt als de lijnenteelt vrijwel altijd sprake van inteelt. Op deze wijze blijven de nakomelingen raszuiver, waardoor de specifieke eigenschappen van een bepaald ras bewaard blijven. Bij het bedrijven van inteelt moet echter na kortere of langere tijd we een prijs betaald worden. Het gevolg van inteelt is namelijk dat de vitaliteit en de bevruchtingsresultaten van de nakomelingen afnemen. Dat wordt veroorzaakt doordat de variatie in de genetische eigenschappen afneemt. Hoe dat precies in zijn werk gaat, is een lang, ingewikkeld en theoretisch verhaal, maar het is misschien het beste als volgt te omschrijven. Door de inteelt ontstaat een individu, in dit geval een kip, die minder mogelijkheden heeft om op de vele verschillende eisen die het leven stelt in te spelen. De sportfokker die zich met inteelt bezighoudt, moet daarom altijd een goede administratie bijhouden van de kruisingen die hij met zijn kippen uitvoert. Als het mis dreigt te lopen, kan hij dan door een structureel andere kruising uit te voeren, snel ingrijpen.

Terug naar FAQ